Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

sonozakidesu
Reposted fromgreensky greensky viaLirael Lirael
sonozakidesu
1117 f4b5
Reposted fromdotmariusz dotmariusz viaLirael Lirael
sonozakidesu
3524 2484
Reposted fromzungud zungud vianieinteresujsiee nieinteresujsiee
sonozakidesu


Dogtor T-Shirt
Reposted fromthepunnery thepunnery viainsanedreamer insanedreamer
sonozakidesu
sonozakidesu
4038 9b3c
Reposted fromTARDIS TARDIS
0549 1158 500

Somwere from the net

Reposted fromgoodgodpottergame goodgodpottergame viaMezame Mezame
sonozakidesu
3214 ced0
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaMezame Mezame
sonozakidesu
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
3428 af0f
Reposted fromjottos jottos viaZurui Zurui
sonozakidesu
sonozakidesu
9045 fff4 500
Reposted fromqb qb viaZurui Zurui
sonozakidesu
Reposted fromgruetze gruetze viaZurui Zurui
sonozakidesu
Reposted fromgruetze gruetze viaZurui Zurui
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl