Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

sonozakidesu
1232 e3b2 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
2313 c31f

mollywobbles123:

onlydadjokes:

I asked my nephew how old his dad was and he replied “six”. I said how can he only be six if you’re six?

He said “because he’s only been a dad since I was born”

8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viainsanedreamer insanedreamer
sonozakidesu
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viainsanedreamer insanedreamer
sonozakidesu
Reposted fromgreensky greensky viainsanedreamer insanedreamer
7834 51a6 500
Reposted fromOfficialBae OfficialBae viaZurui Zurui
sonozakidesu
1212 ac2f
Reposted fromteijakool teijakool viaZurui Zurui
sonozakidesu
2091 6e7f 500
Reposted frombukoz bukoz viaZurui Zurui
4462 f2ba 500

sarukui:

Sports Festival Arc » Todoroki Shouto
dedicated to the loveliest Annie! @shotous

Reposted fromscarletmikasa scarletmikasa
sonozakidesu
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia viaLirael Lirael

June 24 2017

sonozakidesu

Victorian Cliff House, San Francisco

1
2
3
4
Reposted fromhalucine halucine viainsanedreamer insanedreamer
sonozakidesu
2967 d0e1
sonozakidesu
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viainsanedreamer insanedreamer
sonozakidesu
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viamissljud missljud
5993 1ba1 500
Reposted fromheavyboots heavyboots viaMezame Mezame
sonozakidesu
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMezame Mezame
sonozakidesu
sonozakidesu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl