Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

sonozakidesu
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viainsanedreamer insanedreamer
sonozakidesu
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viamissljud missljud
5993 1ba1 500
Reposted fromheavyboots heavyboots viaMezame Mezame
sonozakidesu
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMezame Mezame
sonozakidesu
sonozakidesu

May 18 2017

sonozakidesu
Reposted fromgreensky greensky viaLirael Lirael
sonozakidesu
1117 f4b5
Reposted fromdotmariusz dotmariusz viaLirael Lirael
sonozakidesu
3524 2484
Reposted fromzungud zungud vianieinteresujsiee nieinteresujsiee
sonozakidesu


Dogtor T-Shirt
Reposted fromthepunnery thepunnery viainsanedreamer insanedreamer
sonozakidesu
sonozakidesu
4038 9b3c
Reposted fromTARDIS TARDIS
0549 1158 500

Somwere from the net

Reposted fromgoodgodpottergame goodgodpottergame viaMezame Mezame
sonozakidesu
3214 ced0
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaMezame Mezame
sonozakidesu
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
3428 af0f
Reposted fromjottos jottos viaZurui Zurui
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl